18de eeuws Frans marmeren tuinbeeld van Flora

18de eeuws Frans marmeren tuinbeeld van Flora18de eeuws Frans marmeren tuinbeeld van Flora18de eeuws Frans marmeren tuinbeeld van Flora18de eeuws Frans marmeren tuinbeeld van Flora18de eeuws Frans marmeren tuinbeeld van Flora18de eeuws Frans marmeren tuinbeeld van Flora18de eeuws Frans marmeren tuinbeeld van Flora18de eeuws Frans marmeren tuinbeeld van Flora

Een groot marmeren tuinbeeld van Flora, rondom gebeeldhouwd op separate sokkel, Frankrijk 18de eeuw; in haar rechterhand houdt ze een hoorn des overvloeds, een bloemenkrans tooit haar haar; uit een Hessische privécollectie--

Afmetingen: hoogte ca. 165/ 185 cm

Staat: goede staat

Referentie: NA022018/391//ALK032018

Literatuur:

Flora was de Romeinse godin van de lente en de bloemen.Reeds ten tijde van Romulus werd ter ere van deze lieftallige godin in de stad Rome een tempel opgericht: een zeer oud sacellum (kapel) op de Quirinalis door de flamen Florialis. Later voerde men voor haar bijzondere feesten in, de Floraliën, die in de periode van het ontluiken der bloemen, in de laatste dagen van April, gevierd werden.Natuurlijk speelden bij deze feesten de bloemen een grote rol: iedereen versierde zich met bloemenkransen, men bekranste de huizen, alle vertrekken en de met kostelijke spijzen voorziene tafels waren met bloemen bedekt, en men gaf zich daarbij over aan de meest uitgelaten vrolijkheid en feestvreugde.Weldra ontaardden deze feesten echter en gingen zij gepaard met grote onzedelijkheid. Een hoofdrol bij het openbare gedeelte van het feest speelden in latere tijd onzedelijke vrouwen, terwijl velen ook in eigen woning alle lusten de vrije teugel lieten..Zo ontstond het verhaal dat Flora zelf het voorbeeld tot die onzedelijkheid had gegeven, dat zij zich daarbij een groot vermogen verworven had en dat zij dit vermogen, evenals Acca Larentia, aan het volk had vermaakt dat uit dankbaarheid dit feest voor haar instelde en haar, door haar gedrag na te volgen, meende te vereren.Flora had -net als Pomona- een mannelijke tegenhanger, Florus.Haar Griekse evenknie wordt Chloris genoemd.Bron: Mythologisch Woordenboek - Dr. T.T. Kroon