Een mid 19de eeuws terracotta beeld Flora

Een mid 19de eeuws terracotta beeld FloraEen mid 19de eeuws terracotta beeld FloraEen mid 19de eeuws terracotta beeld FloraEen mid 19de eeuws terracotta beeld FloraEen mid 19de eeuws terracotta beeld FloraEen mid 19de eeuws terracotta beeld FloraEen mid 19de eeuws terracotta beeld FloraEen mid 19de eeuws terracotta beeld FloraEen mid 19de eeuws terracotta beeld FloraEen mid 19de eeuws terracotta beeld FloraEen mid 19de eeuws terracotta beeld FloraEen mid 19de eeuws terracotta beeld FloraEen mid 19de eeuws terracotta beeld FloraEen mid 19de eeuws terracotta beeld FloraEen mid 19de eeuws terracotta beeld Flora

Een 19de eeuws terracotta beeld voorstellend Flora, uitgevoerd door de Duitse firma Ernst March & Söhne, Berlin-Charlottenburg; naar een model van de Berlijnse beeldhouwer Julius Franz; is gestempeld 1870.

Rondom gebeeldhouwd, neoklassiek beeld: schrijdend op een ronde sokkel, in een kleed op vloerlengte in antieke stijl en precieus afgeboord, houdt zij met beide handen een cornucopia (hoorn des overvloeds) tegen haar linkerheup waaruit rijkelijk bloemen ontspringen, met op haar hoofd een krans van rozenblaadjes; zie cataloog Ernst March Thonwaaren Fabrik, Charlottenburg bei Berlin, Berlin, 1870, blz. 4 (zie foto); ook blz. 16, onder nr. 70 Frühling (Flora).

De aanvankelijke pottenbakkerij en later aardewerkfabriek die in 1836 door Ernst March (1798-1847) in Charlottenburg werd opgericht, was één van de grootste en meest gerenommeerde fabrieken die gespecialiseerd waren in terracotta. Naast tuin- en parksculpturen produceerde het bedrijf een verscheidenheid aan architecturale keramiek die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven op veel belangrijke openbare gebouwen in Berlijn: het Rode Raadhuis (Rotes Rathaus), de Martin-Gropius-Bau (Museum Decoratieve Kunsten), het Görlitzer Bahnhof, het Neues Museum en de Friedrichswerdersche Kirche.

Op de terrassen van de oranjerie van het Slot Sanssouci in Potsdam stonden tot rond 1860 nog twee hoge marmeren zuilen met daarop terracotta’s van (cf. onderhavig beeld) Flora en Ceres van E. March. We weten dat het dezelfde Flora betreft aan de hand van de 1869 cataloog: tabel 4, prijslijst blad 16 nr. 70 Frühling (Flora) en nr. 71 Sommer (Ceres), beiden 1.60 m hoog. Deze zuilen en beelden zijn thans verdwenen. (Zie Berliner Terrakottakunst des 19. Jahrhunderts door Katharina Lippold, uitg. Gebr. Mann Verlag, Berlin; pag’s 152-153, afb. 87). Zie ook foto aangehecht.

Momenteel staan in Sanssouci van March nog e.g. de baldakijn fontein en een muze groep.

Rond het jaar 1896 had de Ernst March- fabriek 150 arbeiders in dienst en verbruikte jaarlijks 1500 ton klei.

Afmetingen: 161 cm hoog, diameter voet 50 cm

Staat: goede staat, kleine herstellingen

Referentie: SCH122022/2153

Literatuur:

FLORA was de Romeinse godin van de lente en de bloemen. Reeds ten tijde van Romulus werd ter ere van deze lieftallige godin in de stad Rome een tempel opgericht: een zeer oud sacellum (kapel) op de Quirinalis door de flamen Florialis. Later voerde men voor haar bijzondere feesten in, de Floraliën, die in de periode van het ontluiken der bloemen, in de laatste dagen van April, gevierd werden. Natuurlijk speelden bij deze feesten de bloemen een grote rol: iedereen versierde zich met bloemenkransen, men bekranste de huizen, alle vertrekken en de met kostelijke spijzen voorziene tafels waren met bloemen bedekt, en men gaf zich daarbij over aan de meest uitgelaten vrolijkheid en feestvreugde. Weldra ontaardden deze feesten echter en gingen zij gepaard met grote onzedelijkheid. Een hoofdrol bij het openbare gedeelte van het feest speelden in latere tijd onzedelijke vrouwen, terwijl velen ook in eigen woning alle lusten de vrije teugel lieten.. Zo ontstond het verhaal dat Flora zelf het voorbeeld tot die onzedelijkheid had gegeven, dat zij zich daarbij een groot vermogen verworven had en dat zij dit vermogen, evenals Acca Larentia, aan het volk had vermaakt dat uit dankbaarheid dit feest voor haar instelde en haar, door haar gedrag na te volgen, meende te vereren.Flora had -net als Pomona- een mannelijke tegenhanger, Florus.Haar Griekse evenknie wordt Chloris genoemd.Bron: Mythologisch Woordenboek - Dr. T.T. Kroon

JULIUS FRANZ (1824 - 1887)

Al op de leeftijd van 14 jaar werd Julius Franz opgeleid door Ludwig Wilhelm Wichmann en Ferdinand August Fischer, aan de Berlijnse Academie van Beeldende Kunsten. Na de Gouden Medaille van de Berlijnse Academie ondernam hij de Grand tour in 1850. Julius Franz verrichtte voornamelijk werk in opdracht op het gebied van decoratieve kunsten. Zo creëerde hij voor de Berlijnse beurs de inmiddels verloren gegane personificaties van Engeland en Amerika. Tot zijn belangrijkste werken behoren de monumentale marmergroepen voor de Belle-Alliance-Platz in Berlijn, naar ontwerpen van zijn leermeester August Fischer.