Makers van tuinornamenten

Een ruim overzicht van makers van originele tuinornamenten.

Austin & Seeley GB

Bedrijvig van ongeveer 1828 tot laat 19de eeuw. Eén van de meest vooraanstaande makers van Engels tuinornament in compositiesteen. De firma Austin & Seeley zijn aantoonbaar de grootste fabrikanten geweest van tuinornamenten en standbeelden in artificiëel steengoed in het Victoriaanse Engeland, alhoewel er maar weinig gepubliceerd is over dit opmerkelijke bedrijf. Zij waren actief van circa 1828 tot ongeveer 1872. Hun steengoed was een samenstelling van Portland cement, fijngemalen steen, verpulverde marmer en grof zand. Vanaf 1826 werkte de beeldhouwer Felix Austin met marmer waaronder herdenkingsplaten in een zestal kerken. Circa 1828 kocht hij modellen en matrijzen ( de mallen of gietvormen ) van de op de fles gegane onderneming Van Spangen Powell & C°. Van 1833 af nam hij Sidney Smirke en J. Papworth ( 2 beroemde Victoriaanse architecten ) in dienst respectievelijk als ontwerpers van oosterse vazen en voor een grote fontein voor de Pantheon Bazaar in Londen. Rond 1840 ging Austin in zee met John Seeley. De firma leverde een aanzienlijk aantal ornamenten voor de formele Italiaanse tuinen ontworpen door landschapsarchitecten zoals Charles Barry en W. A. Nesfield, en ze zijn ook bekend voor de ornamenten geleverd voor de Koninklijke Residentie van Osborne op het eiland Wight. In 1851 werd hun compositiesteen omschreven als zijnde : 'of a light tint, requires no painting or colouring, will not sustain injury from the severest winter and being impervious to wet, is particularly applicable to all kind of waterworks. . .

Barbedienne, F. FR

Actief circa 1850-95. Een Franse gieterij die goot in ijzer, brons en koper maar ook stukken beeldhouwde in marmer. Het bedrijf stelde vooraanstaande beeldhouwers uit die tijd te werk, zoals Bayre en David.

Barbezat & Cie FR

Franse gieterij die uiteindelijk opgeslorpt werd door de Val d'Osne- groep, c. 1857.

Blanchard, Mark H. GB

Actief 1839-70. Engels producent van terracotta- tuinornamenten. Kocht een groot deel van de Coade- gietvormen toen dit bedrijf stopte.

Blashfield, John Merriott GB

1830-1875. Engels fabrikant van architecturale elementen en tuinornamenten in terracotta. Ook dit bedrijf kocht een aantal van Coade's gietvormen en kon in 1854 de beeldhouwer John Bell tot zijn werknemers rekenen. Blashfield kreeg 2 medailles op de 1862- tentoonstelling : een voor terracotta, de andere voor 'perfection in manufacture and beauty in form'. Zijn produkten werden veel gebruikt in de architectuur van die tijd alsook in de tuinarchitectuur en werden wereldwijd geëxporteerd. De ovens die hij gebruikte konden vazen herbergen van bijna 2 meter diameter.

Bromsgrove Guild GB

De Bromsgrove Guild of Applied Arts ( Bromsgrove, Birmingham ) werd gesticht in 1898 door Walter Gilbert, en werd pas definitief ontbonden in 1966. De Guild herbergde diverse (kunst)ambachten : houtsnijkunst, meubelambacht, ornamentaal ijzerwerk, glasramen in lood, muntslagerij, tuinornamenten in lood en in artificiële steen, zilversmeedkunst,. . . en was bekend tot ver over Engelands grenzen. Haar bekendste opdracht was wel de monumentale hekkens van Buckingham Palace in Londen in 1908.

Carr, James W. USA

Actief gedurende de 19de eeuw. Deze Amerikaanse ijzergieterij goot aanvankelijk pistolen en revolvers om te eindigen bij tuinornamenten.

Chiurrazzi IT

Gesticht in 1840. Italiaanse firma die een grote hoeveelheid Romeinse copies vervaardigde in brons, ijzer en marmer.

Coade GB

Van 1769 tot +/- 1842. Engels fabrikant van steengoed. Opmerkelijk hier is dat dit het eerste bedrijf was dat steengoed (architecturaal & tuinornamenten) vervaardigde waarvan de gebakken klei enorm weerbestendig was voor het Engelse klimaat én er tegelijkertijd uitzag als natuursteen. Vermeldingswaard is ook dat het bedrijf gerund werd door een vrouw (Mrs Coade), in een tijd dat zulks hoogst ongebruikelijk was. .

Coalbrookdale GB

1708-1996. Engelse ijzergieterij die begon met het vervaardigen van huishoudelijk ijzerwerk om via architecturale elementen te eindigen bij tuinornamenten ( vooral bekend vanwege zijn prachtige tuinbanken).

Compton Pottery GB

1896 tot +/-1950. Terracotta tuinornamenten.

Craig; J. And M. SC

Schots bedrijf dat tuinornamenten maakte in vuurvast klei. Van 1831 tot 1914. Doulton GBEngels keramiek- bedrijf. Actief van 1820 tot 1956, Lambeth, Londen.

Ducel, J. J. et Fils FR

Vroeg 19de eeuw tot 1930. Franse ijzer- en bronsgieterij. In 1878 ging J. J. Ducel een fusie aan met Val d'Osne. Antoine Durenne verwierf de S. A. de Forges du Val d'Osne in 1888 en gebruikt als adres Ducels vroeger Parijs adres. J. J. Ducel vervaardigde veel ornamenten, waarvan sommige gewaarmerkt zijn.

Durenne, Antoine FR

Actief van 1847 tot 1930 ongeveer. Franse ijzer- en bronsgieterij. Durenne verwerft in 1888 het adres van de S. A. d. F. du Val d'Osne, Paris, Rue du Faubourg Poissonnière,26 ( ook Ducel's adres in Parijs) en staat ingeschreven op de Poissonnière van 1896 tot 1911. Antoine Durenne zocht naar nieuwe wegen om de gietijzer- industrie uit te breiden. Hij wendde gietijzer aan in de architectuur en produceerde trappen, balkons en balustraden naast vele andere objecten. Hij exploiteerde gietijzer verder op artistieke manier door kopieën te maken van oude beelden en antieke vazen én door het gieten van dierengroepen ontworpen door jonge kunstenaars uit zijn tijd.


Falkirk Iron Company SC

Engelse (Schotse) ijzergieterij actief gedurende 19de eeuw. Arbeiders van de nabijgelegen Carron- gieterij stichtten dit bedrijf in 1819.


Fiske Foundry USA

Amerikaanse ijzergieterij gesticht in 1858 door Joseph Winn Fiske en actief tot 1933. Maakte oorspronkelijk een grote verscheidenheid ornamentaal ijzerwerk. Rond 1899 vervoegden zijn zonen John W. Fiske en Joseph W. Fiske II het bedrijf. Het was één van de eerste gieterijen die het gebruik van zinklegeringen in fonteinfiguren populariseerden. In tegenstelling tot ijzer had zink het voordeel dat het niet roestte. Niet alle Fiske's stukken waren gewaarmerkt.


Garnkirk Fireclay Company SC

Gesticht in 1832 en gestopt in 1901. Midden 19de eeuw stond de Garnkirk Fire Clay Company bekend als de grootste fabrikant van vuurvaste klei- artikelen in de wereld. De firma was vertegenwoordigd op de Great Exhibition in 1851 en werkte voor een groot aantal bekende architecten en beeldhouwers uit die tijd, waaronder Alexander 'Greek' Thompson. De firma hield tegen het eind van de 19de eeuw op te bestaan nadat haar kleivoorraden uitgeput waren geraakt.

Gossin Frères FR

Terracotta- bedrijf, actief 2de helft 19de eeuw in Parijs. Etienne en Louis Gossin waren beiden beeldhouwer. De broers Gossin maakten voornamelijk decoratieve stukken voor gebouwen, tuinen en kerken. Hun werk won medailles op verschillende competities.

Handyside Foundry GB

Engelse ijzergieterij, zeer beroemd voor zijn fonteinen en tuinvazen. Gesticht in 1848 toen Andrew Handyside de Britannia Iron Works (op de oevers van de rivier Derwent in Derby) kocht. Volgens de krant The Art Journal produceerde Handyside in 1850 'several ornamental vases many of which were remarkable for their classical purity of form and ornament'. Het jaar daarop, op de Great Exhibition, verwierf Handyside verschillende onderscheidingen, ondermeer voor zijn kopieën van de Medici- urnen én voor portretbustes van Shakespeare, Milton en Wellington. De kwaliteit van zijn gietsels was uitzonderlijk en werd van dat moment af alleen maar beter en beter. In 1873 verscheen hun eerste cataloog van ornamentaal ijzerwerk.

Manifattura di Signa, La IT

Actief sinds eind 19de eeuw. Florentijnse terracotta- fabrikant bekend voor zijn vele designs naar voorbeelden uit de oudheid.

Pulham Terracotta GB

Actief circa 1806-1945. Engelse fabrikant van een groot assortiment tuinornamenten in artificiële steen. Zijn 'Pulhamite'- kunststeen werd ook gebruikt voor grotten en waterbeddingen in tuinen. Veel van zijn standbeelden waren reproducties uit de oudheid en de renaissance.

Stiff,James and Sons GB

Actief van ongeveer 1876 tot vroeg 20ste eeuw. Engels steengoed- fabrikant die een hele waaier tuinornamenten fabriceerde.

Val d'Osne FR

Franse ijzer- en bronsgieterij. De Société Anonyme des Haute-Fourneaux et Fonderies du Val d'Osne was eigenlijk een collectief van gieterijen in het Haute Marne- departement in Frankrijk, en slorpte o. a. Barbezat, Ducel en Durenne op. Een enorme productie van tuinornamenten, niet altijd gesigneerd.

Yates, James GB

1840-1870. Engelse ijzergieterij die in 1851 Yates and Haywood werd. Vooral bekend voor zij gotische stijl- meubelen.

Makers van tuinornamenten
Makers van tuinornamenten
Makers van tuinornamenten